Årsmøte 2021

Bildet viser deler av det nyvalgte styret.Fra venstre: Thea Lyssand (Risk Management Koordinator), Katrine Synnes (Fylkeslagleder), Tone Karoline Solberg (Nestleder), Mariell Berge (Lederansvarlig), Isabell Berge (Mosaikkansvarlig), Idun Tunaal-Larsen og Thea Isabel Bye (Juniorrepresentanter) Søndag 26.september ble det avholdt årsmøte for CISV Agder på Justvik bydelshus. Her ble det informert om hva styret har gjort det…