Styreleder                                            Knut Bye
Nestleder                                             Tove Gustafsson
Økonomiansvarlig                           Mariell Berge
Lokal Risk Koordinator                   –
Delegasjonsansvarlig                     Cecilie Hansen-Tangen
Ledertreningsansvarlig                 Margrethe Aurora Seljenes
Mosaikkansvarlig                             Samarbeid med CISV Rogaland
Juniorrepresentant                         Idun Tunaal-Larsen
Juniorrepresentant                         Thea Isabel Bye
Juniorrepresentant                         Andrea Berge-Berntsen